Home » Privacy

In het kader van de AVG per 25 mei 2018 is deze privacyverklaring opgesteld om iedere bezoeker aan deze website te informeren over hoe ik met de persoonsgegevens omga.

Versie mei 2018.

 

 

 

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Jos Smeets

Jan Mennenstraat 31

6088HX Roggel

E-mail: jwasmeets@gmail.com

Te. +31621573196

Verder te noemen De beheerder.

Functionarissen voor gegevensbescherming:

Dhr. J. Smeets,

De beheerder verkrijgt persoonsgegevens van uzelf door de gegevens die u aan ons verstrekt via een webformulier of via telefonische en/of schriftelijke aanvraag per mail of post.

Persoonsgegevens

De beheerder verwerkt de volgende persoonsgegevens via de website:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode / Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Vraagstelling / opmerking

De beheerder verwerft verdere informatie en gegevens (voor zover nodig) in een persoonlijk gesprek.

Doeleinden

De beheerder verwerkt deze persoons- en overige gegevens voor:

 • Het beantwoorden van of communiceren over gestelde vragen;
 • Opsturen van gevraagde foto’s;
 • Eventuele facturering;
 • Nakoming van eventuele wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw aanvraag bij De beheerder, dan wel om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening wisselt De beheerder  nooit persoonsgegevens uit met andere partijen, commerciële instanties en goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

De beheerder zal uw persoonsgegevens nooit langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

De beheerder vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom heeft De beheerder passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Profilering

Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

Cookies

Op de website worden geen cookies gebruikt.

Uw rechten

U heeft te alle tijde het recht om bij De beheerder inzage in uw persoonsgegevens te krijgen. U kunt daarvoor contact opnemen met De beheerder .

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Jos Smeets

www.jossmeets.jouwweb.nl

Jan Mennenstraat 31, 6088HX Roggel, jwasmeets@gmail.com

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door De beheerder vernemen wij dat graag. Mocht het niet lukken om er samen in goed overleg uit te komen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.

De beheerder kan deze privacy verklaring op elk moment aanpassen. De nieuwste versie wordt altijd op de website gepubliceerd.

Blijf via regelmatige raadpleging op de hoogte van de laatste wijzigingen en updates.